Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.marin.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Marin Ines Martinjak s.p., Kranj in je informativne narave.


Omejena odgovornost

Marin Ines Martinjak s.p., Kranj ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.marin.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Podjetje Marin Ines Martinjak s.p., Kranj se bo trudilo za pravilnost informacij. Marin Ines Martinjak s.p., Kranj lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.


Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.marin.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.


Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.marin.si razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.